Χρήσεις

Η Αίθουσα παρέχεται για διαλέξεις, συνέδρια, παρουσιάσεις, διασκέψεις, μουσικές εκδηλώσεις θεατρικές παραστάσεις κ.α