Τεχνικά χαρακτηριστικά

This slideshow requires JavaScript.

Η αίθουσα παρέχει πλήρη ηχητική κάλυψη, βιντεοπροβολέα. Διαθέτει επίσης τέσσερεις (4) θαλάμους για μεταφράσεις, σκηνή, καμαρίνια και βάθρα για χρήση χορωδίας και ομιλιτών. Χώροι μεταφράσεων (Φώτο) Καμαρίνια (Φώτο) Σκηνή (Φώτο) βάθρα. Διαθέτει επίσης πρόσβαση σε άτομα με κινητικά προβλήματα