Χωρητικότητα

Η Αίθουσα χωρητικότητας 500 ατόμων μπορεί να φιλοξενήσει οποιαδήποτε εκδήλωση.